Isı Tekniği Alanı- Prof. Dr. İ. Cem Parmaksızoğlu

By | 24 Şubat 2016

İ. Cem Parmaksızoğlu
1975 İ.T.Ü. Makina Fakültesi, Kuvvet-Isı Kolunu, 1977 İTÜ Makina Fakültesi, Enerji kolunu bitirmiştir. 1985 yılında İTÜ Makina Fakültesinden Doktor ünvanı almış, 1989 yılında Doçent ve 2005 yılında Profesör olmuştur. Kısa ve uzun süreli olarak Sulzer (A.G.) İsviçre ve U.C. Lawrence Berkeley Laboratory’de çalışmıştır. İTÜ Makina Fakültesinde CAD-CAM Merkezi Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Halen İTÜ Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Termodinamik ve Isı Tekniği Alanında Profesör olarak çalışmaktadır. MMO/352/5 nolu Kalorifer Tesisatı kitabının yazarlarından biridir.
Isı Tekniği haftasında 25 Ekim Pazar günü yapılan Eğitim forumu ve sektörün öncüleri ile yapılan meslektaş buluşmasında Termodinamik ve Isı Tekniği alanına dair katılımcılara bilgiler verdi.
Biz de bu sayımızda sizlere kendisinin sunumundan özet bilgiler vermek istedik. Bu alanı merak eden ve çalışmak isteyen mühendisler için önemli noktaları aktarıyoruz ve faydalı olacağını düşünüyoruz.
Tesisat Kolu; sağlıklı, güvenli, konforlu, enerji verimli, çevreci, üretken bina, sanayi ve benzeri yapılar ile taşıtlara ait mekanik tesisatların tasarımı, yapımı ve işletilmesi ile ilgili mühendislik konularını kapsar.
TESİSAT MÜHENDİSLİĞİNİN GEÇMİŞİ
20. yüzyılın ilk yarısında o güne kadar mimar ve inşaat mühendisleri tarafından yapılan yapı tesisat işleri, ilk kez makina mühendislerinin görev ve yetkileri kapsamına alınmıştır.
20. yüzyılın ikinci yarısı inşaat sanayiinde büyük gelişme olmuş, enerji ve konfor şatlarının önem kazanması ile tesisat sektörü güçlü bir sektör haline gelmiştir.
GÜNÜMÜZDE TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ
i.parmaksizoglu

Tesisat Mühendisliği aşağıdaki uzmanlık alanlarında hizmet vermektedir :
Isıtma
Havalandırma
Soğutma
İklimlendirme
Sıhhi Tesisat
Kızgın Su
Buhar
Kızgın Yağ
Gaz
Yangın, Tutuşma, Patlama, Sigorta Bilirkişiliği
Yenilenebilir Enerji
Basınçlı Hava, Hidrolik Devre
Teknolojik Borulama
Baca
Otomatik Kontrol Ve Otomasyon Sistemleri
Tozsuzlaştırma, Tıbbi Ve Temiz Oda
Isı Yalıtımı
Çamaşırhane
Bahçe Sulama
Mutfak
Depremden Korunma V.B.

Tesisat mühendisleri büro (proje-teklif), şantiye (saha) ve fabrikalarda çalışmaktadır.
Tesisat mühendisliği, Makina mühendisliğinin tüm temel konularını kapsamakta olup,
• Buhar kazanı
• Buhar türbini
• Gaz türbini
• Isı ve kütle değiştiriciler
• Vantilatörler
Kompresörler v.b. makinalarla çalışmaktadırlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir