Isı Tekniği Alanı- Cafer Ünlü Sunum ve Röportajı

By | 24 Şubat 2016

Sayın Cafer Ünlü ısı tekniği haftası kapsamında yapılan “ Meslektaş Buluşması ve Eğitim Forumu” başlıklı buluşmada, genç meslektaşlarına diğer konuklarımız ile birlikte deneyim aktarımında bulundu. İş ve Mühendis olarak bizlerde Cafer Bey’in bu buluşmadaki sunumundan yola çıkarak görüştük ve özellikle yeni meslektaşlarımız için iş hayatlarını planlarken ışık tutacak bilgileri aktarmak istedik.
Cafer Ünlü Kimdir?

1953 Yılında doğdu. 1975 Yılında Mak.Müh. oldu. 1976-1980 Yılları arasında HalkBank’ta teknik kontrolör olarak çalıştı. 1981-1995 yıllarında Klinger-Yakacık Valf’te, Satış Mühendisi olarak başladı, Şirket’in Pazarlama ve Satış Müdürlüğünü yaptı. Daha sonra şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. 1995 yılında Klinger-Yakacık’tan ayrılarak, Intervalf San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni kurdu. Burada Türkiye’nin ilk Buhar Akademisi’ni açtı. 2003 yılında Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) Yönetim Kurulu Üyeliğine, 2009 -2011 döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.
2009 yılında kurucusu ve Genel Müdürü olduğu İntervalf şirketi, İngiliz Spirax-Sarco grubuna dahil oldu. Bu birleşimle oluşturulan Spirax Intervalf’te 2011 sonuna kadar Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.
2011-2013 dönemi Akdeniz ülkeleri (İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa ve Türkiye) Tesisat Mühendisleri Dernekleri Kongre Organizasyon Birlikteliği “CLIMAMED” Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır. 2009-2012 Yılları arasında ISKAV Y.K. Başkan Yardımcılığı, 2012-2014 Yılları arasında ISKAV Y.K. Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen ESCON Enerji Y.K. Başkanı olarak çalışmaktadır.
Buhar tesisatları ve buhar cihazları el kitabı ile “Enerji Tasarrufu ve Enerji Geri Kazanımı” konularında seminer ve kurs notları yayınlanmış, sektörel dergilere onlarca makale yazmıştır.


Cafer Bey; sunumunuzda öğrenmek ve bilgi üzerinde çok durdunuz buradaki okuyucularımız için de aktarabilir misiniz?

Geleceği yeniden düşünmek” kitabında 21. Yüzyıl okuryazarlığını tanımlayan Alvin Toffler, “21. Yüzyılın cahili okuma yazma bilmeyen değil, ÖĞRENEMEYEN, eskiden öğrendiklerini ileri taşıyamayan ve YENİDEN öğrenemeyen olacaktır. ” der. Buradan yola çıkarak öğrenmeyi öğrenmek gerekliliği ortaya çıkıyor. Öğrenmeyi öğrenmek ise mevcut bilgileri kullanarak yeni durumlar için gerekli bilgiyi kendi kendine üretmektir.
Algılarımızı açık tuttuğumuz sürece bilgi önümüzde durmaktadır. Ancak sunumumda çeşitli istatiksel bilgiler verdim ne yazık ki Türkiye’de kaynaklar açık olmasına rağmen bu kaynaklara ulaşan sayısında sıkıntılar mevcut. Üzülerek belirtmeliyim ki OKUMUYORUZ. Dünyadaki gelişmiş ülkeleri incelediğimiz zaman, okumak ile gelişmişliğin paralel gittiğini görüyoruz.caferunlu_2caferunlu_3caferunlu_1

 

Meslektaşlarınıza iş hayatlarında genel bilgi düzeyinin yüksekliğinin her iş türü için işe yarar bir durum olduğundan bahsediyorsunuz; iş hayatlarının ve kendi kişisel gelişimleri için neler önerirsiniz?
Okuldan mezun olduğumuz zaman teorik ders bilgilerine sahip oluyoruz. Aldığımız bilgiler, temel ve genel bilgilerdir. Bir mühendis; tasarım, uygulama, işletme, üretim veya pazarlama bölümlerinden birini seçebilir. Bu bölümler de her sektöre göre farklılıklar içerir. Bu nedenle çalıştığımız sektör ve çalıştığımız iş kolunu iyi tanımalıyız. Yapılan işlerdeki mevcut durumla yetinmemeliyiz. Gerek çalıştığımız sektöre gerekse topluma yararlı, çevreye duyarlı çalışmaların içinde bulunmalıyız. Bu amaca da ancak, okuyarak, yeni teknolojiler ve yeni gelişmeleri izleyerek, ayrıca, bu gelişmelere fikir ve görüşlerimizle katkı koyarak ulaşabiliriz.
Kariyerini bilgi ve yetkinliklerini geliştirmek üzere planlamayanlar, gerek çalıştıkları işyerinde yükselme konusunda, gerekse başka iş bulma konusunda başarılı olamazlar. İnsanın kariyeri boyunca birbiri ile tutarlı ama farklı yetkinlikleri geliştirmeye çalışması onun daha değerli olmasını sağlar. Bu nedenle, insanların iş hayatında 5-6 yılda bir pozisyon veya proje değiştirmeleri tavsiye ediliyor. Dolayısıyla, işin içeriğinin değişimi ve gelişimi de pozisyon değişimi ile eşdeğer olarak algılanabilir.
Çalışmak bir mutluluktur. Kariyerinin değerini bilenler, yetkinliklerini, insan ilişkilerini ve etki alanlarını sürekli olarak geliştirmeye çalışanlardır. Sürekli gelişim, yaşam kalitesinin artırılmasının anahtarıdır.

Özellikle yeni mezun mühendisler için önerileriniz neler olabilir?
Yeni mezunların önündeki en önemli konu, iş bulmaktır. İş görüşmeleri esnasında davranışlar ve dikkat edilmesi gerekli noktalar şöyle özetlenebilir.
– İş başvurusu yaptığınız firmayı gitmeden önce araştırın. Yaptığı işin konusu, sektördeki yeri vb konularda bilgi toplayın.
– Görüşmeye zamanında gidin.
– Görüşme esnasında kendinize güvenin.
– Her hangi bir iş deneyiminiz olmasa bile okulda veya stajda yaptığınız projelerinizden bahsedebilirsiniz.
– Ücret konusunda, bir maaş aralığı belirtebilirsiniz. Şu konu unutulmamamalıdır ki her şirketin bir ücret politikası vardır. Başlangıç için istediğiniz ücrette çok fazla ısrarlı olmayın. Başarılı bir kişi o şirkette hakettiği ücreti mutlaka alacaktır.

Enerji sektöründe çalışmak isteyen mühendisler için neler önerirsiniz?
Ülkemiz enerjide dışa bağımlıdır. Tükettiğimiz enerjinin dörtte üçünü ithal ediyoruz. Tükettiğimiz enerjiyi de verimli kullanmıyoruz. Avrupa ülkeleriyle bir karşılaştırma yapacak olusak; bugünkü Avrupa seviyesine gelebilmemiz için mevcut tüketimimizi % 40 civarında azltmamız gerekiyor. Binalarda %40-60 arasında , sanayide de %10 -40 arasında enerji tasarruf potansiyeli var. Bunun anlamı; gerek binalarda, gerekse sanayide enerji verimlliği ve bunun sonucu olarak ta enerji tasarrufu konusunda yapılacak çok şey vardır. Bugün enerji verimliliği konusunda çalışan firmaların sayısı çok az. Sanayideki enerji mühendislerini sayısı ise yeterli değil.
Enerji konusu tüm dünyanın gündeminde birinci sıraya oturmuştur. Enerji konusunu tercih edenler, bilgilerini artırıp, gelişmeleri izlerlerse; kendileri, çalıştıkları işyerleri ve toplum için yararlı olurlar.

Cafer Ünlü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir