Kişisel Swot Analizi

By | 10 Şubat 2016

KİŞİSEL SWOT ANALİZİ
Bu sayının dosya konusunda kendimiz ile ilgilenelim istedik.
Kimiz sorusunu sorduğumuz şu dünyada felsefe yönlü cevaplarımız içinde yer tutan aslında iş hayatımızda ve özel hayatımızda bizi mutlu edecek durumların peşinden koşmaktayız.

Okul bitti mezun olduk ve ilk karşılaştığımız şey gerçekler bir iş gerekli ama nasıl bir iş hangi alanda ve oraya nasıl ulaşırım? Sorular, sorular…
Önce kendimizi tanımaktan ve yetilerimizi, bu güne kadar biriktirdiklerimizi fark etmekten başlayalım.

SWOT
SWOT kısaltması İngilizce Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe kaynaklarda SWOT yerine bu İngilizce ifadelerin Türkçe karşılıkları olan Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan GZFT kısaltması kullanılabilmektedir. SWOT Analizi açılımındaki kelimelerden de anlaşılacağı üzere organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri analiz eden bir stratejik planlama metodudur. Organizasyon için belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleştirilmesini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek olan iç ve dış faktörlerin belirlenmesini sağlar. Bu teknik Albert Humphrey tarafından 1960 ve 1970li yıllar arasında Stanford Üniversitesinde yapılan bir araştırma projesini yönetirken kullanıldığından Albert Humphrey adı ile anılmaktadır. Ancak bu araştırmanın karşılığında bilimsel literatürde herhangi bir yayın bulunmamasından dolayı SWOT Analizinin Albert Humphrey adına akredite edilmesi bazı bilimsel çevreler tarafından doğru bulunmamaktadır.
SWOT(GZFT) Analizinin terimleri şu şeklide açıklanabilir:
• Güçlü Yönler: Organizasyonun belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için kendisine avantaj sağlayacak öznitelikleridir
• Zayıf Yönler: Organizasyonun belirlediği hedeflere ulaşabilmesinde kendisi için dezavantaj olan öznitelikleridir
• Fırsatlar: Hedeflere ulaşılabilmesinde organizasyona yardımcı olacak dış çevre koşullarıdır
• Tehditler: Hedeflere ulaşılabilmesinde organizasyonun performansını düşürecek olan dış çevre koşullarıdır

Swot analizi yukarıda belirtildiği çıkışı organizasyonlar için olmuş olsa bile, birey komplike bir organizasyon olarak düşündüğümüzde bu analizi bu biçimde uygulayabiliriz.
Güçlü yönlerinizi düşünün; yetenekleriniz, yetileriniz, neyi çok iyi yapıyorsunuz, başarıları olduğunuz durumlar, alanlar vb.
Zayıf yönlerinizi düşünün; iyi yapamadığınızı düşündüğünüz konular, eksik bulduğunuz yetkinlikler (dil bilgisi, program vb.) Olumsuz olabileceğini düşündüğünüz kişisel özellikleriniz nedir?
Fırsatlar; İş alanınızda yeni gelişmeler, bağlantılarınız.
Tehditler; gelişiminiz ya da amacınıza ulaşmak için engel olabilecek durumlar, yetkinliklerinizi yeni gelişmelere göre değiştirmeme olasılığınız, zayıf yönleriniz sizin için bir tehdit olabilir mi?
Bu verileri yazarken olabildiğince objektif olmaya çalışın. Analizi yaptıktan sonra kendinizi tekrar gözden geçirin, güçlü yönlerinize odaklanın ancak ardından geliştirmeniz gereken yönleriniz için planlamalar yapmaya başlayın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir