Hakkımızda

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Makina Mühendisleri Odası yurt içinde ve yurt dışında Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Makina Teknik Metot, İmalat-Üretim, Üretim Tekniği-Sistemleri, Mekatronik, Otomotiv ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerin fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma ve ruhsatname almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendisleri içinde toplamaktadır. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube İş ve Mühendis Birimi 2008 yılında, üyelerimizin iş arama süreçlerini hızlandırmak ve doğru işe yerleşimlerini sağlamak adına bir web portal üzerinden süreçleri yürüterek iş ilanları ile iş arayan mühendisleri buluşturmak amacıyla kuruldu. Bugün gelinen noktada iş arayan üyelerimize danışmanlık ve yönlendirme görevini de üstlenmektedir. Üyelerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla da mesleki teknik eğitimlere yönlendirmenin yanında üyelerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini yakından takip etmekte ve bu kapsamda eğitim ve çeşitli etkinler de düzenlemektedir. Doğru işe doğru özgeçmişi yönlendirerek sürecin hızlı ve hedeflere uygun işlemesini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu işlemler yapılırken herhangi maddi bir amaç hedeflenmemektedir.